Optimist Club Nederland

Internationale Wedstrijden- WK-EK-EK teamzeilen-Regatta team

Wordt het een EK, WK of een internationale Regatta?

150 zeilers uit diverse Nederlandse ploegen waaronder de Delta Lloyd OCN KP & JP strijden om totaal twaalf startplekken voor het EK of WK.

De vraag is natuurlijk wie die plekken gaan invullen? De EK en WK selectie wordt bepaald op basis van de voorjaarsselectiestand na de voorjaars selectiewedstrijden. De top vijf gaat naar het WK. De volgende zeven gaan naar het EK. Voor de EK-ploeg geldt dat er maximaal 4 van hetzelfde geslacht mogen zijn. Dat betekent dus minimaal 3 meisjes. Door dit selectiebeleid kan een meisje buiten de top 12 zich selecteren voor het EK als er bij de nrs 6 t/m 12 maar 2 meisjes staan.

Je hoeft niet in de Delta Lloyd Optimist Kernploeg of Jeugdploeg te zitten om je te selecteren voor het WK of EK. De uitdaging is om bij de beste 12 te komen! Na de selectieperiode bereiden de EK en WK zeilers zich met een door de OCN aangewezen trainer heel zorgvuldig voor op het evenement. Er wordt een eigen WK en EK programma gemaakt.

Je kunt je selecteren voor een EK of WK tot en met het jaar waarin je vijftien wordt. Daarna is de tijd aangebroken dat je moet overstappen naar een volgende klasse.

Naast de EK en WK selectie stelt de OCN ook een OCN Delta Lloyd Regatta team samen. Het Regatta team neemt, o.l.v. een OCN trainer, deel aan één grote buitenlandse wedstrijd om internationale wedstrijd ervaring op te doen. De OCN stelt jaarlijks een subsidiebedrag vast als tegemoetkoming in de kosten die gemoeid zijn met deelname aan de buitenlandse wedstrijd. Het Regatta team gaat zich voorbereiden op een mooie internationale wedstrijd. Ook de Delta Lloyd OCN Jeugdploeg zal een buitenlands evenement bezoeken.

De selectie van het OCN Delta Lloyd Regatta team vindt als volgt plaats:

  • Na de voorjaars selectiewedstrijden.
  • Alle kinderen van de Delta Lloyd OCN Kernploeg die geen EK of WK hebben gehaald, aangevuld tot een totaal van 8 zeilers die in of na 2003 geboren zijn. De selectie van deze niet Kernploegzeilers gebeurt in volgorde van de voorjaarsselectiestand.
  • Zeilers die zich selecteren voor een EK of WK kunnen niet meedoen aan het Regatta team

Buitenlandse wedstrijden zijn vaak ‘open’. Je hoeft je er niet voor te selecteren. Meedoen kan een fantastische en leerzame ervaring zijn. Het is verstandig om vooraf met je coach te bespreken wat voor jou een goede wedstrijd is. Kijk op onze eigen kalender en/of de IODA site, de Internationale Optimist Association, voor het overzicht van alle internationale wedstrijden.