Optimist Club Nederland

Spelregels WK en EK teams

Spelregels 2018 voor de officiële internationale wedstrijden
WK Cyprus, EK Scheveningen, NL en EK Teamzeilen Ledro, Italië 

De voorbereiding en deelname aan het EK of WK is een hele bijzondere ervaring. Om goed op de hoogte te zijn wat je kunt verwachten en om het team zo goed mogelijk te laten functioneren heeft de OCN afspraken opgesteld. 

Het WK en de EK’s worden georganiseerd door IODA, de Internationale Optimist organisatie, volgens de IODA regels. Alle informatie over deze evenementen kun je vinden via de website van IODA  www.optiworld.org. De OCN is als klassenorganisatie verantwoordelijk voor het uitzenden van de teams.

De grootste verschillen met normale wedstrijden zijn:

  • Deelname aan een event is op uitnodiging van de OCN.
  • Je wordt ingeschreven door de OCN.
  • Je beleeft het evenement met je team dat bestaat uitdezeilers, de coach en de team begeleider.
  • Je verblijft tijdens het evenement met je team in het door het organiserend comitétoegewezen zeilershotel voor het evenement.
  • Het zeilershotel en de zeillocaties zijn alleen toegankelijk voor het team, de coach en de begeleider.

Voorbereiding van het Team

Door de OCN wordt, in overleg met de trainers, een voorbereidingsprogramma opgesteld. Samen met de andere geselecteerde zeilers ga je je als team voorbereiden. Een goede team spirit zorgt voor een sfeer waarbinnen alle zeilers zich prettig voelen. Er wordt gestreefd naar een optimale leeromgeving, om zodoende optimale progressie neer te kunnen zetten op zeil technisch- en mentaal vlak. Niet alle zeilers komen uit de Kern- of Jeugdploeg. Daarom wordt in de voorbereiding naast het zeilen zelf ook energie gestoken in teamvorming. Hierbij is het van belang dat alle zeilers alle verplichte voorbereidingsmomenten meemaken zodat het team optimaal gevormd wordt.

We verwachten van de geselecteerde zeilers dat zij een positieve bijdrage leveren aan de teamspirit. Concreet houdt dit in dat zeilers elkaar positieve, opbouwende feedback geven. Ongepast taalgebruik kan niet worden getolereerd. Bij ongewenst gedrag worden zeilers gewaarschuwd, waarna eventuele consequenties volgen.

Gedrag en uitstraling tijdens het Event

De zeilers gaan als Nederlands zeil team deelnemen aan een internationaal event. Dat betekent dat het team Nederland representeert. De zeilers dienen zich hier bewust van te zijn en zich hier naar te gedragen door met gepast respect andere zeilers, officials, of personeel van de organisatie te benaderen. De OCN maakt met de begeleiders afspraken over wat gewenste gedrag is en hoe er opgetreden wordt indien een zeiler zich niet gedraagt.  

Verblijf tijdens het EK of WK 

De zeilers, coach, Teamleader en eventuele Country Rep (alleen WK) verblijven in de accommodatie die door de organisatie wordt bepaald. Eventueel meereizende ouders (evt. nodig voor transport heen/terug) overnachten niet in hetzelfde hotel als de zeilers. Overleg met internationale topsportbegeleiders en ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat door het afscheiden van het team de zeilers zich meer kunnen focussen op de wedstrijd en het team waardoor de prestaties beter worden. Het geeft daarnaast de coach de gelegenheid om optimaal met de zeilers te werken en creëert rust in het programma. 

Contact met ouders tijdens kampioenschap

Ouders blijven tijdens het kampioenschap op afstand. Het is vanuit de organisatie niet toegestaan om op het terrein van de club, clubhuis en hotel te komen. Er is alleen de mogelijkheid om als ouder bij de opening en sluiting van het evenement aanwezig te zijn. Exacte details over aanvangstijden van de ceremonies ontvangen de ouders via de groepsapp van de teamleader van het evenement. Alle avonden mogen de zeilers tussen 18.00 en 20.00 uur contact zoeken met hun ouders via telefoon/facetime. 

Spectators/supportboot

Voor toeschouwers zijn strenge IODA-regels van toepassing. Het is bij EK en WK niet toegestaan dat er andere boten dan de coachboten rondom het veld varen. Zeilers mogen tijdens het kampioenschap alleen aanleggen aan een boot met officiële vlaggen (coach-, jury of comité vlag). De zeilers mogen niet aanleggen aan andere boten. Er wordt streng gecontroleerd en er staan puntenstraffen op. Dit willen we natuurlijk voorkomen!

Coach/Teamleader/Country Rep

Demi van der Meer zal in 2018 het WK-team begeleiden. Daarnaast zal een Teamleader meegaan. Shannen Marck zal het EK-team begeleiden, samen met een extra coach en twee teamleaders.  De OCN kan aanvullend iemand uitzenden als Country Rep naar het WK om de OCN te vertegenwoordigen tijdens IODA meetings. 

Financieel

De OCN maakt een begroting voor beide evenementen. Deze begroting is een inschatting op basis van ervaring uit het verleden en op basis van de voorschotten (inschrijfgelden, accommodatie, charterbootjes, huur ribs, etc.) die reeds door de OCN zijn overgemaakt aan de organiserende comité’s. Het kan gedurende het evenement altijd anders lopen waardoor extra uitgaven noodzakelijk zijn. Alle (extra) uitgaven zijn voor rekening van de deelnemende zeilers of mogelijk door de teams te regelen evenement-sponsoren. 
Het eerste voorschot (circa 90% van de totale geschatte kosten) zal binnen 2 weken na acceptatie van de OCN uitnodiging moeten worden voldaan. In overleg met de OCN kan een betalingsregeling worden afgesproken..Na het evenement zal de OCN een eindafrekening opstellen op basis van de daadwerkelijke kosten.

Het niet tijdig nakomen van financiële verplichtingen jegens de OCN kan reden zijn voor het niet verstrekken of intrekken van de uitnodiging voor het evenement. Dit geldt voor zowel verplichtingen gerelateerd aan het evenement als eerder door de zeiler aangegane financiële verplichtingen.

 

Namens het bestuur van de Optimist Club Nederland,
Coördinator Talentontwikkeling,

Harold Boekholt

29 april 2018