Optimist Club Nederland

Klassevoorschriften

Wat is een wedstrijdoptimist en welke eisen worden er gesteld aan een wedstrijdoptimist? 

Een wedstrijdoptimist is een Optimist die voldoet aan de geldende klassenvoorschriften. De Optimistklasse is een zeer strikte eenheidsklasse. Dit betekent dat een polyester wedstrijdoptimist is samengesteld uit drie delen (romp, middenschot met zwaardkast, dekrand met mastdoft) die zijn gemaakt in mallen die individueel zijn goedgekeurd door de International Optimist Dinghy Association (IODA). Om dit controleerbaar te maken is iedere mal voorzien van, en geregistreerd onder, een uniek nummer. De nummers van de mallen zijn terug te vinden in iedere wedstrijdoptimist die met behulp van die mallen is gebouwd.

De werkwijze waarbij de bootbouwers geregistreerde mallen gebruiken, is sinds 1995 verplicht. Daarom wordt een wedstrijdoptimist ook wel aangeduid als een IOD'95-Optimist.   

Naast de malnummers moet een wedstrijdoptimist ook zijn voorzien van een ISAF Building Fee sticker en een meetcertificaat. Op dit meetcertificaat staan alle belangrijke maten genoteerd, zoals die door een door de zeilautoriteit erkende meter zijn gemeten. Op het certificaat staan ook de malnummers en een uniek bouwnummer. Dit bouwnummer is weer terug te vinden op de sticker.  

Maar er is meer dan een goedgekeurde romp. Ook de mast, giek, spriet, het zwaard en het roer moeten aan de geldende klassenvoorschriften voldoen. En zeker wat betreft het roer wil dat bij een controlemeting tijdens een evenement nog wel eens problemen geven, omdat de voorschriften in het recente verleden zijn aangescherpt. Zo zijn roertjes met een 'ronde hap' uit de achterkant niet meer toegestaan.

Voor een zeil waarmee aan wedstrijden wordt deelgenomen, geldt eigenlijk hetzelfde. Bij ieder wedstrijdzeil hoort een meetcertificaat waarop alle belangrijke maten zijn genoteerd. Ook een zeil moet zijn voorzien van een uniek nummer. Het unieke nummer staat in een (IODA) button die in de halshoek van het zeil is geslagen. Tevens moet het zijn voorzien van de handtekening en datum van een door de zeilautoriteit erkende meter die het zeil heeft gemeten. Op het certificaat staan ook maten betreffende de grootte en de positionering van de zeilnummers en de land-letters.

De geldende klassenvoorschriften zijn gepubliceerd op de IODA-site bij de TECHNICAL / CLASS RULES en ook hier beschikbaar.