Optimist Club Nederland

Selectie Jeugdploeg 2018-2019

De selectie dit jaar verloopt bijzonder vanwege de keuze van meerdere zeilers om niet voor de Kernploeg of Jeugdploeg te kiezen. Door deze onverwachte situatie blijkt dat het strikt toepassen van de selectieregels zoals verwoord in het Selectiereglement niet tot het gewenste resultaat leidt. Hierop heeft het bestuur van de OCN besloten om, onder artikel 15, lid 3 van het reglement, af te wijken van de strikte toepassing van artikel 9, lid 1 en 3. De intentie van deze regels was om de Jeugploeg te vullen met 4 zeilers uit 2006 en 4 uit 2007, waaronder minimaal 2 meisjes. Om deze intentie te bewerkstellingen zal in volgorde van de selectiestand de zeilers worden genaderd zodat invulling gegeven wordt aan deze intentie.

Voor de helderheid, dit heeft geen invloed voor de reeds uitgenodigde zeilers, maar zal alleen invloed hebben op 2 nog uit te nodigen zeilers.

Namens het bestuur,

Coordinator Talentontwikkeling
Harold Boekholt