Optimist Club Nederland

Disclaimer

Hoewel deze site met zorg wordt samengesteld en onderhouden, blijft de mogelijkheid aanwezig dat deze site onjuiste informatie bevat.

De Optimist Club Nederland en/of de samenstellers van deze site kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze site.
PDF-documenten kunt u bekijken met Acrobat Reader. Dit kunt u hier downloaden (gratis).